Svanøy i media:

Villmarksleiren

 

 

Vi har ein flott leirplass ute i skogen der vi arrangerer enkle skogsaktivitetar. Etterpå samlast vi rundt leirbålet for skogskaffi og gjerne noko attåt.

 

 

Mohawk-hinderet er perfekt for trening av samarbeid. Bistro To Kokker tilrettelegger et arrangement for deg om du kontaktar dei på telefon 40 40 24 90 eller booking@svanoy.com