Svanøy i media:

Ikkje berre møter!

Når du kjem til Svanøy er det naturleg å bryte opp møtedagen med påfyll av ulike slag, enten det er historiefortelling, kontakt med dyr eller fysisk utfalding.