Svanøy i media:

Svanøyhjort

Norsk Hjortesenter er eit nasjonalt kompetansesenter om hjort. Her sit ein på oppdatert kunnskap om oppdrett, forvaltning, slakting og kjøthandtering.

 

Hjortesenteret leverer førsteklasses kjøttprodukt. Det får dei til av fleire grunnar; dyra trivast, avlivinga skjer på den mest humane måte og mørningsprosessen skjer over lang tid og ved optimal temperatur.

 

Hjort frå Svanøy er blitt ei svært anerkjent merkevare!

 

Du kan gå inn på hjortesenteret sine eigne nettsider og lese meir.